yoman 2004
יומן אירועים 2006

מטרת לוח האירועים לשמש כלוח מודעות אזורי לטובת קידום החקלאות באיזור. האירועים מתבצעים בשיתוף או ע"י משרד החקלאות- מחוז גליל גולן, שה"ם, החברה לחקלאות, מועצת הפירות, מור"ג, המעבדה לקירור ואחסון ועוד.

לוח אירועים

אתר

תאריך

דצמבר 2005

סיור פרדסנים - אזור גליל גולן

נפגש בחוות המטעים החולה 30/12/05

כנס חורף 1 - פירות גלעיניים

בית העם - ראש פינה 20/12/05

אוקטובר 2005

יום עיון: הדברת זבוב הים התיכון

מועדון מעלה גמלא 31/10/05

אוגוסט 2005

סיור מגדלים בנושא שקד וזית

התכנסות בחניון אגמון החולה 05/08/05

מרץ 2005

יום עיון בנושא אבוקדו

משרד החקלאות - ק"ש 15/03/05

יום עיון הדרים - מפגש 4

קיבוץ מחניים 08/03/05

כנס גד"ש - לקראת גדולי קיץ

חוות גד"ש 07/03/05

כנס "חקלאות מים" - יום 2

מלון ניר עציון 01/03/05

פברואר 2005

כנס ניקוז והמלחה

חוות גד"ש 28/02/05

יום עיון בנושא מנגו - מפגש 2

מועדון מעלה גמלא 28/02/05

כנס "חקלאות מים" - יום 1

מלון ניר עציון 28/02/05

יום עיון הדרים - מפגש 4 (הנושא שונה)

קיבוץ מחניים 22/02/05

כנס דלועיים

חוות גד"ש 21/02/05

יום עיון הדרים - מפגש 3

קיבוץ מחניים 17/02/05

כנס חורף 5 - תפוח ודובדבן

בית העם - ראש פינה 15/02/05

כנס מועצת הכותנה

חוות גד"ש 14/02/05

יום עיון הדרים - מפגש 2 (הנושא שונה)

קיבוץ מחניים 09/02/05

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 5

מלון פסטורל - כפר בלום 08/02/05

כנס גדולי מספוא

חוות גד"ש 07/02/05

קורס גד"ש וירקות - מפגש 5

איילת השחר 02/02/05

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 4

מקום המפגש יעודכן סמוך למועד 01/02/05

כנס חורף 4 - תפוח: איכות פרי

בית העם - ראש פינה 01/02/05

ינואר 2005

כנס בוטנים עם יח"מ

חוות גד"ש 31/01/05

יום עיון בנושא מנגו - מפגש 1

מועדון מעלה גמלא 31/01/05

קורס גד"ש וירקות - מפגש 4

איילת השחר 26/01/05

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 3

מלון פסטורל - כפר בלום 25/01/05

יום עיון הדרים - מפגש 1

סיור באזור 25/01/05

כנס חמניות וחומוס

חוות גד"ש 24/01/05

קורס גד"ש וירקות - מפגש 3

איילת השחר 19/01/05

כנס חורף 3 - הערכות שוק וכלכלת ענף המטעים

בית העם - ראש פינה 18/01/05

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 2

מלון פסטורל - כפר בלום 18/01/05

כנס דשנים (גד"ש)

קיבוץ לביא 17/01/05

קורס גד"ש וירקות - מפגש 2

איילת השחר 12/01/05

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 1

מלון פסטורל - כפר בלום 11/01/05

כנס גדולי ירקות לתעשיה

חוות גד"ש 10/01/05

קורס גד"ש וירקות - מפגש 1

איילת השחר 05/01/05

כנס חורף 2 - אגס: פיתוח הענף ונושאי הגה"צ

בית העם - ראש פינה 04/01/05

כנס הגנת הצומח וגדולי חורף

חוות גד"ש 03/01/05

[יומן אירועים 2001 ] [יומן אירועים 2002 ] [יומן אירועים 2003 ] [יומן אירועים 2004 ]