yoman 2007
יומן אירועים 2008

מטרת לוח האירועים לשמש כלוח מודעות אזורי לטובת קידום החקלאות באיזור. האירועים מתבצעים בשיתוף או ע"י משרד החקלאות- מחוז גליל גולן, שה"ם, החברה לחקלאות, מועצת הפירות, מור"ג, המעבדה לקירור ואחסון ועוד.

לוח אירועים

אתר

תאריך

דצמבר 2007

כנס השנתי לזכרו של ד"ר ישראל לוין חוות גד"ש

24/12/07

כנס חורף 1 - פירות גלעיניים יסוד המעלה - אולם המתנ"ס

18/12/07

נובמבר 2007

סיור מגדלים בחלקות ניסוי של ספארי סנסט אבני איתן

21/11/07

יוני 2007

סיור נוטעים בעמק החולה חוות החולה

12/06/07

סיור דובדבן בצפון הגולן צפון הגולן

12/06/07

מרץ 2007

יום עיון בנושא אבוקדו צמח

13/03/07

יום עיון למגדלי אבוקדו חוות גידולי שדה גליל עליון

12/03/07

יום עיון למגדלי מנגו מעלה גמלא

08/03/07

יום עיון - הדרים - מפגש 2

קיבוץ מחניים 06/03/07

יום עיון - אדמוניות


06/03/07

פברואר 2007

כנס חורף - כרם

קצרין 27/02/07

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 5

מלון פסטורל - כפר בלום 27/02/07

יום עיון - הדרים - מפגש 1

קיבות מחניים 27/02/07

כנס חורף - דובדבן

קצרין 20/02/07

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 4

מלון פסטורל - כפר בלום 20/02/07

סיור הדרים

אזור הדרום 20/02/07

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 3

מלון פסטורל - כפר בלום 13/02/07

חקלאות ידידותית לסביבה (7) - סיור מקצועי

שדה אליהו

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 2

מ.א. גליל עליון 08/02/07

חקלאות ידידותית לסביבה (6) - חקלאות ידידותית לסביבה

אולם מ.א. גליל עליון 07/02/07

כנס חורף - ממשלה ומדיניות חקלאית לאיזור ולענף

ראש פינה 06/02/07

יום עיון ממשק וגידול של מנגו

מועדון מעלה גמלא 05/02/07

ינואר 2007

חקלאות ידידותית לסביבה (5) - אלטרנטיבות לחומרי הדברה

אולם מ.א. גליל עליון 31/01/07

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 1

מלון פסטורל - כפר בלום 30/01/07

יום עיון הגנת הצומח במנגו

מועדון מעלה גמלא 29/01/07

חקלאות ידידותית לסביבה (4) - השפעת החקלאות על הסביבה

אולם מ.א. גליל עליון 24/01/07

כנס חורף - תפוח

ראש פינה 23/01/07

חקלאות ידידותית לסביבה (3) - מחלות והתמודדות איתן

אולם מ.א. גליל עליון 17/01/07

חקלאות ידידותית לסביבה (2) - מזיקים והתמודדות איתם

אולם מ.א. גליל עליון 10/01/07

כנס חורף - אגס

ראש פינה 09/01/07

חקלאות ידידותית לסביבה (1) - תכשירי הדברה - סכנות לאדם ולסביבה

אולם מ.א. גליל עליון 03/01/07

כנס לקראת עונת תפו"א 2007

חוות גד"ש 01/01/07

[יומן אירועים 2002 ] [יומן אירועים 2003 ] [יומן אירועים 2004 ] [יומן אירועים 2005 ] [יומן אירועים 2006 ]