yoman 2008
יומן אירועים 2009

מטרת לוח האירועים לשמש כלוח מודעות אזורי לטובת קידום החקלאות באיזור. האירועים מתבצעים בשיתוף או ע"י משרד החקלאות- מחוז גליל גולן, שה"ם, החברה לחקלאות, מועצת הפירות, מור"ג, המעבדה לקירור ואחסון ועוד.

לוח אירועים

אתר

תאריך

דצמבר 2008

קורס לחקלאות בת קיימא - מפגש 3 מועדון קיבוץ הגושרים

31/12/08

יום פתוח במו"פ דרום חוות הבשור

30/12/08

כנס מגדלים של תפו"א וגזר חוות גד"ש

29/12/08

כנס חורף 2 - אגס ורימון בית העם - ראש פינה

23/12/08

כנס לזכרו של ד"ר ישראל לוין- לפתיחת עונת הכנסים חוות גד"ש

22/12/08

קורס לחקלאות בת קיימא - מפגש 2 מועדון קיבוץ הגושרים

17/12/08

קורס לחקלאות בת קיימא - מפגש 1 מועדון קיבוץ הגושרים

10/12/08

כנס חורף 1 - פירות גלעיניים והגה"צ בית העם - ראש פינה

09/12/08

נובמבר 2008

כנס לסיום פעילות הקיץ בפרויקט הדברת זבוב הים התיכון מעלה גמלא

25/11/08

אוקטובר 2008

כנס לקראת גידולי חורף 2008-2009 חוות גד"ש

02/10/08

אוגוסט 2008

סיור מגדלי תפוח לקראת קטיף 2008 חוות מתתיהו וסביבתה

19/08/08

יולי 2008

יום פתוח ותערוכה חקלאית - מו"פ צפון חוות מתתיהו

08/07/08

יוני 2008

הרצאת אורח של פייר-אריק לורי מצרפת אולם מועצה אזורית גליל עליון

26/06/08

מרץ 2008

יום עיון - ספארי סנסט מדרשת הגולן בחיספין

30/03/08

סמינר לזכרו של משה זמירי ז"ל אולם ההרצאות במיג"ל

11/03/08

יום עיון הדרים - מפגש 2 קיבוץ מחניים

05/03/08

פברואר 2008

יום עיון הדרים - מפגש 1 קיבוץ מחניים

27/02/08

יום עיון בשר לבקר - מפגש 5 מלון פסטורל - כפר בלום

26/02/08

כנס לסיכום עונה בגידולים אגוזי אדמה וכותנה חוות גד"ש

25/02/08

ימי עיון למגדלי מנגו מעלה גמלא

25/02/08

קורס מתקדמים לחקלאות ידידותית לסביבה - מפגש 7 סיור מקצועי

20/02/08

יום עיון בשר לבקר - מפגש 4 מלון פסטורל - כפר בלום

19/02/08

כנס חורף 6 - כרם יין קצרין - אולם מכללת אוהלו

19/02/08

כנס סיכום גידול כותנה 2007 חוות גד"ש

19/02/08

ימי עיון למגדלי מנגו מעלה גמלא

18/02/08

קורס מתקדמים לחקלאות ידידותית לסביבה - מפגש 6 מ.א. גליל עליון

13/02/08

כנס חורף 5 - דובדבן קצרין - אולם מכללת אוהלו

12/02/08

יום עיון בשר לבקר - מפגש 3 מלון פסטורל - כפר בלום

12/02/08

קורס מתקדמים לחקלאות ידידותית לסביבה - מפגש 5 מ.א. גליל עליון

06/02/08

יום עיון בשר לבקר - מפגש 2 מלון פסטורל - כפר בלום

05/02/08

ינואר 2008

קורס מתקדמים לחקלאות ידידותית לסביבה - מפגש 4 מ.א. גליל עליון

30/01/08

יום עיון בשר לבקר - מפגש 1 מלון פסטורל - כפר בלום

29/01/08

כנס חורף 4 - תפוח יסוד המעלה - אולם המתנ"ס

29/01/08

קורס מתקדמים לחקלאות ידידותית לסביבה - מפגש 3 מ.א. גליל עליון

23/01/08

כנס תירס ועגבניות לתעשיה חוות גד"ש

21/01/08

קורס מתקדמים לחקלאות ידידותית לסביבה - מפגש 2 מ.א. גליל עליון

16/01/08

כנס חורף 3 - היבטי מימשל, עסקים, מים ושונות יסוד המעלה - אולם המתנ"ס

15/01/08

כנס מגדלי בצל ושום חוות גד"ש

14/01/08

קורס מתקדמים לחקלאות ידידותית לסביבה - מפגש 1 מ.א. גליל עליון

09/01/08

כנס לסיכום עונה בגידולים חימצה, חמניות ואבטיח מללי חוות גד"ש

07/01/08

כנס חורף 2 - אגס והגה"צ יסוד המעלה - אולם המתנ"ס

01/01/08


[יומן אירועים 2003 ] [יומן אירועים 2004 ] [יומן אירועים 2005 ] [יומן אירועים 2006 ] [יומן אירועים 2007 ]