yoman 2009
יומן אירועים 2010

מטרת לוח האירועים לשמש כלוח מודעות אזורי לטובת קידום החקלאות באיזור. האירועים מתבצעים בשיתוף או ע"י משרד החקלאות- מחוז גליל גולן, שה"ם, החברה לחקלאות, מועצת הפירות, מור"ג, המעבדה לקירור ואחסון ועוד.

לוח אירועים

אתר

תאריך

דצמבר 2009

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 2 מועדון קיבוץ הגושרים

31/12/09

כנס לזכרו של ד"ר ישראל לוין חוות גד"ש

28/12/09

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 1 מועדון קיבוץ הגושרים

24/12/09

כנס חורף 1 - פירות גלעיניים ונושאים כללים בית העם - ראש פינה

22/12/09

אוקטובר 2009

קורס הגנת הצומח בגידולי שדה וירקות - מפגש 6 שדה אליהו

27/10/09

קורס הגנת הצומח בגידולי שדה וירקות - מפגש 5 שדה אליהו

20/10/09

קורס הגנת הצומח בגידולי שדה וירקות - מפגש 4 שדה אליהו

13/10/09

ספטמבר 2009

קורס הגנת הצומח בגידולי שדה וירקות - מפגש 3 שדה אליהו

30/09/09

כנס לקראת גידולי חורף 2009-2010 חוות גד"ש

24/09/09

קורס הגנת הצומח בגידולי שדה וירקות - מפגש 2 שדה אליהו

15/09/09

קורס הגנת הצומח בגידולי שדה וירקות - מפגש 1 שדה אליהו

08/09/09

יולי 2009

סיור מגדלי גד"ש קיבוץ יראון

15/07/09

מרץ 2009

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 5 מלון פסטורל - כפר בלום

02/03/09

פברואר 2009

סיכום עונה - אגוזי אדמה חוות גד"ש

23/02/09

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 4 מלון פסטורל - כפר בלום

23/02/09

כנס חורף 5 - כרם יין קצרין - אולם מכללת אוהלו

17/02/09

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 3 מלון פסטורל - כפר בלום

16/02/09

סיכום עונה - כותנה חוות גד"ש

16/02/09

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 2 מלון פסטורל - כפר בלום

09/02/09

כנס חורף 4 - נושאי המחסור הצפוי במים מתנס יסוד המעלה - שינוי מקום!!

03/02/09

יום עיון למגדלי המנגו מעלה גמלא

02/02/09

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 1 מלון פסטורל - כפר בלום

02/02/09

ינואר 2009

קורס לחקלאות בת קיימא - מפגש 7 סיור מקצועי

28/01/09

כנס בנושאי הגנת הצומח חוות גד"ש

26/01/09

קורס לחקלאות בת קיימא - מפגש 6 מועדון קיבוץ הגושרים

21/01/09

כנס חורף 3 - נשירים בהר הגבוה (תפוח, קיווי, דובדבן) בית העם - ראש פינה

20/01/09

סיכום עונה - תירס מתוק ועגבניות לתעשייה חוות גד"ש

19/01/09

קורס לחקלאות בת קיימא - מפגש 5 מועדון קיבוץ הגושרים

14/01/09

פגישה עם אנשי מועצת הכותנה חוות גד"ש

12/01/09

קורס לחקלאות בת קיימא - מפגש 4 מועדון קיבוץ הגושרים

07/01/09

כנס חמניות, אבטיח לגרעינים וחימצה חוות גד"ש

05/01/09


[יומן אירועים 2004 ] [יומן אירועים 2005 ] [יומן אירועים 2006 ] [יומן אירועים 2007 ] [יומן אירועים 2008 ]