yoman 2011
יומן אירועים 2012

מטרת לוח האירועים לשמש כלוח מודעות אזורי לטובת קידום החקלאות באיזור. האירועים מתבצעים בשיתוף או ע"י משרד החקלאות- מחוז גליל גולן, שה"ם, החברה לחקלאות, מועצת הפירות, מור"ג, המעבדה לקירור ואחסון ועוד.

לוח אירועים

אתר

תאריך

דצמבר 2011

כנס השנתי לזכרו של ד"ר ישראל לוין חוות גד"ש

22/12/11

כנס חורף 1 - אגס   לזכרו של אבשלום שוורץ ז"ל בית העם - ראש פינה

13/12/11

מרץ 2011

יום עיון הדרים - מפגש 2 קיבוץ גדות

09/03/11

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 5 מלון פסטורל - כפר בלום

08/03/11

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 4 מלון פסטורל - כפר בלום

01/03/11

פברואר 2011

יום עיון הדרים - מפגש 1 קיבוץ גדות

28/02/11

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 3 מלון פסטורל - כפר בלום

22/02/11

יום עיון למגדלי מנגו - 2 מועדון מושב כחל

21/02/11

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 2 מלון פסטורל - כפר בלום

15/02/11

יום עיון למגדלי מנגו - 1 מועדון מושב כחל

14/02/11

כנס גד"ש - אגוזי אדמה חוות גד"ש

14/02/11

קורס חקלאות וסביבה - התמודדות עם התחממות כדור הארץ - 6 סיור

09/02/11

יום עיון - בקר לבשר - מפגש 1 מלון פסטורל - כפר בלום

08/02/11

כנס חורף 5 - כרם אוהלו - קצרין

07/02/11

כנס גד"ש - כותנה חוות גד"ש

07/02/11

קורס חקלאות וסביבה - התמודדות עם התחממות כדור הארץ - 5 מועדון קיבוץ הגושרים

01/02/11

ינואר 2011

כנס גד"ש - גידולי תעשיה חוות גד"ש

31/01/11

כנס חורף 4 - דובדבן וקיווי בית העם - ראש פינה

25/01/11

קורס חקלאות וסביבה - התמודדות עם התחממות כדור הארץ - 4 מועדון קיבוץ הגושרים

25/01/11

כנס האגודה הישראלית לפיתופתולוגיה בית דגן

24/01/11

כנס הנגב למחקר ופיתוח חקלאי תחנת יאיר - מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

19/01/11

קורס חקלאות וסביבה - התמודדות עם התחממות כדור הארץ - 3 מועדון קיבוץ הגושרים

18/01/11

כנס האגודה הישראלית למדע העשבים פקולטה לחקלאות

17/01/11

כנס חורף 3 - תפוח בית העם - ראש פינה

11/01/11

קורס חקלאות וסביבה - התמודדות עם התחממות כדור הארץ - 2 מועדון קיבוץ הגושרים

11/01/11

כנס מגדלי אדמונית מדרשת הגולן בחיספין

10/01/11

כנס גד"ש - חמניות, אבטיח וחימצה חוות גד"ש

10/01/11

כנס ארצי של מגדלי עגבניות לתעשיה מפעלי העמק

06/01/11

קורס חקלאות וסביבה - התמודדות עם התחממות כדור הארץ - 1 מועדון קיבוץ הגושרים

04/01/11


[יומן אירועים 2005 ] [יומן אירועים 2006 ] [יומן אירועים 2007 ] [יומן אירועים 2008 ] [יומן אירועים 2009 ]