yoman 2011
יומן אירועים 2013

מטרת לוח האירועים לשמש כלוח מודעות אזורי לטובת קידום החקלאות באיזור. האירועים מתבצעים בשיתוף או ע"י משרד החקלאות- מחוז גליל גולן, שה"ם, החברה לחקלאות, מועצת הפירות, מור"ג, המעבדה לקירור ואחסון ועוד.

לוח אירועים

אתר

תאריך

דצמבר 2012

כנס השנתי לזכרו של ד"ר ישראל לוין חוות גד"ש

30/12/12

קורס POST-HARVEST טיפול בפירות סובטרופיים אחרי קטיף ואחסון פרי - מפגש 1 מתוך 10 צמח ניסיונות במתחם מכללת הכנרת

27/12/12

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 2 מועדון קיבוץ הגושרים

26/12/12

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 1 מועדון קיבוץ הגושרים

19/12/12

כנס חורף 1 - אגס בית העם - ראש פינה

18/12/12

יום פתוח של מו"פ צפון באגמון החולה אגמון החולה

13/12/12

אוגוסט 2012

סיור מגדלי תפוח חוות פיכמן

30/08/12

מרץ 2012

יום עיון בקר לבשר - מפגש 5 חוות כרי דשא

06/03/12

פברואר 2012

יום עיון בקר לבשר - מפגש 4 מלון פסטורל - כפר בלום

28/02/12

יום עיון בקר לבשר - מפגש 3 מלון פסטורל - כפר בלום

21/02/12

יום עיון בקר לבשר - מפגש 2 מלון פסטורל - כפר בלום

14/02/12

כנס בנושא סיכום עונה 2011 בכותנה ואגוזי אדמה חוות גד"ש

13/02/12

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 6 מועדון קיבוץ הגושרים

08/02/12

יום עיון בקר לבשר - מפגש 1 מלון פסטורל - כפר בלום

07/02/12

כנס חורף 4 - כרם אולם מכללת אוהלו

07/02/12

יום עיון למגדלי מנגו - 2 מועדון מושב מעלה גמלא

07/02/12

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 5 מועדון קיבוץ הגושרים

01/02/12

ינואר 2012

כנס בנושא "גידולי תעשיה" חוות גד"ש

30/01/12

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 4 סיור מקצועי לגליל המערבי

25/01/12

יום עיון למגדלי מנגו - 1 מועדון מושב כחל

24/01/12

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 3 מועדון קיבוץ הגושרים

18/01/12

כנס חורף 3 - תפוח ופירות הר בית העם - ראש פינה

17/01/12

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 2 מועדון קיבוץ הגושרים

11/01/12

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 1 מועדון קיבוץ הגושרים

04/01/12

כנס חורף 2 - פירות גלעיניים ושקד בית העם - ראש פינה

03/01/12


[יומן אירועים 2006 ] [יומן אירועים 2007 ] [יומן אירועים 2008 ] [יומן אירועים 2009 ] [יומן אירועים 2010 ] [יומן אירועים 2011 ]