yoman 2013
יומן אירועים 2014

מטרת לוח האירועים לשמש כלוח מודעות אזורי לטובת קידום החקלאות באיזור. האירועים מתבצעים בשיתוף או ע"י משרד החקלאות- מחוז גליל גולן, שה"ם, החברה לחקלאות, מועצת הפירות, מור"ג, המעבדה לקירור ואחסון ועוד.

לוח אירועים

אתר

תאריך

דצמבר 2013

קורס ארצי נייד בנושא גידול נשירים, גלעיניים גרעיניים רימון ושקד - מפגש 4: יום רימונים ושקדים בית דגן

30/12/13

כנס לזיכרו של שרוליק לוין ז"ל חוות גד"ש

30/12/13

קורס עשבים רעים והדברתם - מפגש 2 מלון הגושרים - אולם אורן (שינוי מקום)!!

25/12/13

כנס חורף 1 - גלעיניים ושקד - לזכרם של חנה ואבשלום שוורץ ז"ל בית העם - ראש פינה

24/12/13

קורס ארצי נייד בנושא גידול נשירים, גלעיניים גרעיניים רימון ושקד - מפגש 3: גלעיניים לשכת חדרה

23/12/13

קורס עשבים רעים והדברתם - מפגש 1 מועדון קיבוץ הגושרים

18/12/13

קורס ארצי נייד בנושא גידול נשירים, גלעיניים גרעיניים רימון ושקד - מפגש 2: חומרי צמיחה מועדון קיבוץ הגושרים

18/12/13

כנס מגדלי תפוחי-אדמה וגזר חוות גד"ש

16/12/13

כנס ארצי למגדלי תפוחי אדמה בית דגן

10/12/13

קורס ארצי נייד בנושא גידול נשירים, גלעיניים גרעיניים רימון ושקד - מפגש 1: עיצוב וגזום נשירים מועדון קיבוץ הגושרים

09/12/13

אוגוסט 2013

סיור מגדלים באתרי מו"פ חוות פיכמן

29/08/13

חג התפוח 2013 בוסתן בראשית - עין זיוון

29/08/13

תצוגת זני מנגו מועדון מושב מעלה גמלא

12/08/13

יוני 2013

סיור נוטעי גלעיניים בצפון חוות החולה - תחילת הסיור

03/06/13

פברואר 2013

כנס בנושא סיכום גידולי ירקות לתעשיה 2012 חוות גד"ש

04/02/13

ינואר 2013

כנס חורף 4 - כרם אוהלו - קצרין

24/01/13

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 6 סיור מקצועי

23/01/13

כנס בנושא סיכום עונה ומחקרים ב- 2012 בגידולים חמניות לפיצוח אבטיח מללי ותירס לגרעינים חוות גד"ש

21/01/13

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 5 מועדון קיבוץ הגושרים

16/01/13

כנס בנושא מניעת נזקי בע"ח בחקלאות עמק החולה חוות גד"ש

15/01/13

כנס חורף 3 - תפוח בית העם - ראש פינה

15/01/13

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 4 מועדון קיבוץ הגושרים

09/01/13

קורס ניהול אסטרטגי של חקלאות - מפגש 1 מתוך 10 צמח ניסיונות במתחם מכללת הכנרת

03/01/13

יום תצוגת מיכון לזמירה כרם רמת מגשימים באיזור תל פארס

03/01/13

קורס חקלאות וסביבה - מפגש 3 מועדון קיבוץ הגושרים

02/01/13

כנס חורף 2 - פירות גלעיניים בית העם - ראש פינה

01/01/13


[יומן אירועים 2007 ] [יומן אירועים 2008 ] [יומן אירועים 2009 ] [יומן אירועים 2010 ] [יומן אירועים 2011 ] [יומן אירועים 2012 ]