yoman 2014
יומן אירועים 2015

מטרת לוח האירועים לשמש כלוח מודעות אזורי לטובת קידום החקלאות באיזור. האירועים מתבצעים בשיתוף או ע"י משרד החקלאות- מחוז גליל גולן, שה"ם, החברה לחקלאות, מועצת הפירות, מור"ג, המעבדה לקירור ואחסון ועוד.

לוח אירועים

אתר

תאריך

דצמבר 2014

כנס חורף 1 - אגס בית העם - ראש פינה

30/12/14

יום עיון ארצי למגדלי אבוקדו בית דגן

09/12/14

יוני 2014

הכנס הששי למיחזור והפחתת פסולת מכללת תל חי

12/06/14

אפריל 2014

קורס גידול פטריות אקזוטיות - מפגש 4 חוות מתתיהו

08/04/14

קורס גידול פטריות אקזוטיות - מפגש 3 חוות מתתיהו

01/04/14

מרץ 2014

קורס גידול פטריות אקזוטיות - מפגש 2 חוות מתתיהו

25/03/14

קורס גידול פטריות אקזוטיות - מפגש 1 חוות מתתיהו

18/03/14

יום עיון בקר לבשר - מפגש 4 מלון פסטורל - כפר בלום

04/03/14

פברואר 2014

קורס בסיסי לגידול זית - 4 חוות כפר חנניה

26/02/14

יום עיון בקר לבשר - מפגש 3 מלון פסטורל - כפר בלום

25/02/14

כנס אגוזי אדמה חוות גד"ש

24/02/14

קורס בסיסי לגידול זית - 3 חוות כפר חנניה

19/02/14

יום עיון בקר לבשר - מפגש 2 מלון פסטורל - כפר בלום

18/02/14

קורס בסיסי לגידול זית - 2 חוות כפר חנניה

12/02/14

קורס השקייה ודישון - מפגש 3 מלון הגושרים

11/02/14

יום עיון בקר לבשר - מפגש 1 מלון פסטורל - כפר בלום

11/02/14

כנס מגדלים בנושא כותנה חוות גד"ש

10/02/14

יום עיון למגדלי מנגו - 2 מועדון מושב מעלה גמלא

10/02/14

קורס בסיסי לגידול זית - 1 חוות כפר חנניה

05/02/14

כנס חורף 4 - כרם אוהלו - קצרין

04/02/14

יום עיון למגדלי מנגו - 1 מועדון מושב מעלה גמלא

03/02/14

ינואר 2014

קורס השקייה ודישון - מפגש 2 מלון הגושרים

28/01/14

כנס מגדלים בנושא ירקות לתעשיה חוות גד"ש

27/01/14

קורס עשבים רעים והדברתם - מפגש 6 סיור בנושא עשבים רעים

22/01/14

כנס חורף 3 - תפוח בית העם - ראש פינה

21/01/14

קורס ארצי נייד בנושא גידול נשירים, גלעיניים גרעיניים רימון ושקד - מפגש 7: יום הגנת צומח בית דגן

20/01/14

קורס עשבים רעים והדברתם - מפגש 5 מועדון קיבוץ הגושרים

15/01/14

כנס ארצי של מגדלי עגבניות לתעשיה אולם מזרע

14/01/14

קורס השקייה ודישון - מפגש 1 מלון הגושרים

14/01/14

כנס מגדלים בנושא חמניות,אבטיחים ותירס מספוא חוות גד"ש

13/01/14

קורס ארצי נייד בנושא גידול נשירים, גלעיניים גרעיניים רימון ושקד - מפגש 6: שתלנות תחנת נווה יער

13/01/14

קורס עשבים רעים והדברתם - מפגש 4 מועדון קיבוץ הגושרים

08/01/14

כנס חורף 2 - אגס והשקיה בקולחין בית העם - ראש פינה

07/01/14

קורס ארצי נייד בנושא גידול נשירים, גלעיניים גרעיניים רימון ושקד - מפגש 5: השקייה ודישון לשכת חדרה

06/01/14

קורס עשבים רעים והדברתם - מפגש 3 מועדון קיבוץ הגושרים

01/01/14


[יומן אירועים 2008 ] [יומן אירועים 2009 ] [יומן אירועים 2010 ] [יומן אירועים 2011 ] [יומן אירועים 2012 ] [יומן אירועים 2013 ]