yoman 2015
יומן אירועים 2014

מטרת לוח האירועים לשמש כלוח מודעות אזורי לטובת קידום החקלאות באיזור. האירועים מתבצעים בשיתוף או ע"י משרד החקלאות- מחוז גליל גולן, שה"ם, החברה לחקלאות, מועצת הפירות, מור"ג, המעבדה לקירור ואחסון ועוד.

לוח אירועים

אתר

תאריך

מרץ 2015

ימי עיון לבוקרים 2015 - מפגש 4 מלון פסטורל - כפר בלום

03/03/15

יום עיון למגדלי בננות אולם ההרצאות במועצה האזורית עמק הירדן

02/03/15

פברואר 2015

ימי עיון לבוקרים 2015 - מפגש 3 מלון פסטורל - כפר בלום

24/02/15

יום עיון למגדלי מנגו - מפגש 2 מועדון מעלה גמלא

23/02/15

כנס חורף 4 - כרם אוהלו - קצרין

17/02/15

ימי עיון לבוקרים 2015 - מפגש 2 מלון פסטורל - כפר בלום

16/02/15

יום עיון למגדלי מנגו - מפגש 1 מועדון מעלה גמלא

16/02/15

כנס חורף למגדלי אבוקדו - מפגש 2 אולם יוסף שבקיבוץ עברון

16/02/15

קורס להרחבת הידע בחקלאות 2015 - למגדלי מטעים, גד"ש וירקות - מפגש 5 קיבוץ הגושרים

11/02/15

ימי עיון לבוקרים 2015 - מפגש 1 מלון פסטורל - כפר בלום

10/02/15

קורס להרחבת הידע בחקלאות 2015 - למגדלי מטעים, גד"ש וירקות - מפגש 4 קיבוץ הגושרים

04/02/2015

ינואר 2015

קורס הגנת הצומח במטעים נשירים קיבוץ חפץ חיים

7 מפגשים בימי שלישי

קורס להרחבת הידע בחקלאות 2015 - למגדלי מטעים, גד"ש וירקות - מפגש 3 קיבוץ הגושרים

28/01/2015

כנס חורף 3 - תפוחים בית העם - ראש פינה

27/01/15

קורס להרחבת הידע בחקלאות 2015 - למגדלי מטעים, גד"ש וירקות - מפגש 2 קיבוץ הגושרים

21/01/2015

קורס להרחבת הידע בחקלאות 2015 - למגדלי מטעים, גד"ש וירקות - מפגש 1 קיבוץ הגושרים

14/01/2015

כנס חורף 2 - פירות גלעיניים בית העם - ראש פינה

13/01/15


[יומן אירועים 2009 ] [יומן אירועים 2010 ] [יומן אירועים 2011 ] [יומן אירועים 2012 ] [יומן אירועים 2013 ] [יומן אירועים 2014 ]