מועצת מנהלים


נייד פקס טלפון כתובת שם
050-5365823     מו"פ צפון אלקנה בן-ישר
050-5204219 04-8470380 04-8470331 קק"ל פס הירק, ת.ד. 45 קרית-חיים 26103 דר' עומרי בונה
050-7260695 04-8470380 04-8470331 קק"ל פס הירק, ת.ד. 45 קרית-חיים 26103 אבירם צוק
050-6220702   03-9683702 מינהל המחקר החקלאי ת.ד.6 בית-דגן 50250 דר' יוסף טנאי
050-7561067 03-9697193 03-9485553 קרן מדען-ראשי,מש'החקלאות ת.ד. 6 בית-דגן50250 מיקי קפלן
050-6220766 03-9669583 03-9683766 מינהל המחקר החקלאי ת.ד בית-דגן דר' יוספה שחק
050-6220554     מינהל המחקר החקלאי, ת.ד. 6 בית-דגן 50250 פרופ' נמי פסטר
050-6241415   03-9485345 מנהל שה"מ ת.ד. 28 בית-דגן 50250 חנן בזק
052-8703000 04-6801028 04-6937201 יסוד-המעלה 12105 משה ברשח
050-6241400   03-9485415 לשכת מדען ראשי מ.הח' ת.ד. 6 בית -דגן משה גורן
050-2242812- 04-6816616 04-6816377 החברה לחקלאות מ.א. גליל-עליון רובי שדמון
050-7235076 04-6961844 04-6961841 מור"ג, ת.ד. 200 קצרין 12900 בנצי דיל

04-6944980 04-6953508 מיג"ל אבישי לוי
052-6130031 04-6851226 04-6851200 חטיבה להתישבות,ת.ד. 84 קצרין 12900 עמית נצר
054-4355061     חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי עכו, ד.נ. אושרת 25212 דני ריינהרץ
050-7279191     צמח נסיונות, ד.נ. עמק הירדן 15132 רון יצחקי
050-5202761     רכז חקלאי מעלה יוסף ד.נ. גליל מערבי 22868 אלי אליהו
050-6241186
04-6816105 מש' החקלאות ופיתוח הכפר מ.א.גליל-עליון עמיר אנטלר