אזורי פעילות


תחום השיפוט של המו"פ מאופיין בהבדלים גיאוגרפיים ואקלימיים קיצוניים ובו מגוון של צורת של כל התיישבות.

נתונים פיזיים וכספיים:

  • אזור הפעילות - 12 מועצות אזוריות ומקומיות חקלאיות
  • למעלה מ – 40 אלף תושבים "חקלאיים".
  • היקף השטח החקלאי המעובד – 430 אלף דונם
  • ערך היצור החקלאי – 4.4 מיליארד ש"ח
  • תקציב המו"פ מערך היצור – 0.35%
  • מספר מועסקים ישיר במו"פ - 42 איש


לחץ כדי להגדיל את המפה


טיפוסי טופואקלים באזור פעילות המו"פ

רמת הגולן - תת אזור זה מתחלק לשלושה חלקים:
  • דרום הרמה - גד”ש, מטעים נשירים, הדרים וסובטרופיים
  • מרכז הרמה - מטעים נשירים, כרמי יין ופרחים בשטח פתוח
  • צפון הרמה - כמו באזור ההר הגבוה
השטחים שאינם מעובדים מנוצלים כמרעה. החקלאות ברמת הגולן מאופינת ברמת מקצועיותה הגבוהה.

עמק החולה – איזור חם בקיץ וקרות בחורף, שילוב של מטעי נשירים, סובטרופיים וגד”ש.

בקעת כנרות – איזור חם מאוד, מטעי הדרים, סובטרופיים ובננות ברמה גבוהה.

אזור ההר הגבוה – (בגליל וצפון הגולן) אזור קר יחסית, מתאפיין במטעי נשירים ברמה גבוהה, כרמי יין ושילוב תיירות וחקלאות.

אזור גליל מערבי – ((הר בינוני עד מישור החוף) אקלים מתון, האזור מתאפיין במטעי נשירים וסובטרופים, פטריות, פרחים, בקר לבשר ושילוב תיירות כפרית.


נתוני ייצור מחוז צפון בענפי פעילות המו"פ (2008)
הגידולהיקף פיזיתפוקה בש"ח
נשירים107 אלף דונם1.1 מיליארד ש"ח
סובטרופים77 אלף דונם850 מליון ש"ח
כרם יין19 אלף דונם60 מליון ש"ח
הדרים23 אלף דונם140 מליון ש"ח
ירקות וגד"ש180 אלף דונם230 מליון ש"ח
פרחים2,500 דונם40 מליון ש"ח
פטריות5,500 טון150 מליון ש"ח
בקר לבשר40 אלף אמהות90 מליון ש"ח
סה"כ כספי
2,660 מלש"ח