פעילות המחקר והפיתוח החקלאי:
פעילות המו"פ החקלאי בצפון מתבצעת ב-5 תחומים עיקריים, בהתאם לקריטריונים הבאים:

ענפים שלהם יתרון יחסי, כלכלי ושיווקי - המחקר יהיה מונחה שוק.
יושם דגש לפעילויות בגידולים אשר מיועדים לייצוא.
יישמר יחס הגיוני בין פיתוח גידולים חדשים לבין שיפור טכנולוגיות בגידולים קיימים.
המו"פ יהיה יישומי ובעל לוח זמנים קצר ככל האפשר.


מטעים נשירים
במסגרת תחום זה מתבצעת פעילות בגידולי נשירים להר הגבוה והבינוני, שמטרתה לשפר את איכות הפרי באמצעות טכנולוגיות חדשות, מבחני כנות וזנים ופיתוח שווקים חדשים, כגון ייצוא שזיפים.
הפעילות היא בענפים: תפוח, אגס, נקטרינה, דובדבן, משמש, שזיף, קיוי, כרם יין וגידולים חדשים כגון: אוכמניות, פטל, אוסנה, חזרזר ועוד.


מטעים סובטרופים והדרים
הפעילות בתחום מתמקדת בעיקר במטעים אשר פירותיהם מיועדים לייצוא: אבוקדו, מנגו, ליצ'י, הדרים וגידולים סובטרופים חדשים.
ההשגים בתחום זה בשנים האחרונות הם גדולים.
בתחום עוסקים בעיקר במחקרי פוריות, כנות וזנים, שיפור איכות הפרי ושיפור טכנלוגיות ממשק, כגון הגברת עמידות עצי הדר לעקות חום ועוד.


פרחים
במסגרת תחום זה אשר כל תוצרתו מיועדת לייצוא, עוסקים באיקלום ופיתוח של הגידולים הבאים: מטעים פורחים, צמחי-עציץ פורחים, בצלים ופקעות להפרחה.
לגידולים אלה יתרון יחסי מובהק באזור והקף הצמיחה של תחום זה הוא הגדול ביותר.


פטריות וירקות
בתחום זה עוסקים בשיפור והרחבת גידול הירקות למאכל ולתעשייה בשטח הפתוח. כגון: עגבניות למאכל ולתעשייה, תירס לתעשייה, שום, בצל וכד'.
בנוסף עוסק המו"פ בפיתוח ענף הפטריות למאכל, אשר נוספו לו 40 חדרי גידול באזור מעלה יוסף וכמו כן הוכפל ייצור גידול פטריות היער באבוקדו-גל.
הפעילויות המתבצעות בענף זה הן: איקלום זנים חדשים (פטריות חורש), שיפור איכות והגדלת יבולים.


בעלי חיים לבשר במרעה
בתחום המו"פ כ-800 אלף דונם מרעה וקרוב ל-30 אלף ראש. הענף עוסק בפעילויות הקשורות לשיפור ממשק - משקי מודל, ניצול יעיל של המרעה בשטחים פתוחים ובחורש טבעי, כמו כן עוסק המו"פ באיקלום בעלי חיים חדשים, כגון עיזים בוריות.


בנוסף לכל הנושאים שהוצגו, מתבצעים במסגרת מו"פ צפון מחקרים התומכים בהדברה משולבת ודחיקת רעלים, חקלאות אורגנית ותיירות חקלאית.