ירקות מטרתו העיקרית של מו"פ צפון היא לכוון את ענפי החקלאות באזור לאפיקים רווחיים כלכלים. לפעילות המחקר שותפים חוקרים ממינהל המחקר, שירות ההדרכה והמקצוע, האוניברסיטות בארץ וגורמי מחקר נוספים. לשם מימוש מטרה זו, התווה מו"פ צפון מספר יעדים מרכזיים:

מטרה ל-5 שנים
פיתוח והכוונת החקלאות באזור לאפיקים כלכליים תוך קדום חקלאות בת קיימא, העלאת ערך ושיפור איכות התוצרת החקלאית וניצול היתרונות היחסיים של האזור.

יעדים ל- 2014
 • פיתוח טכנולוגיות שיביאו לשיפור ריווחיות החקלאי באמצעות שיפור איכות התוצרת, העלאת התפוקות
 • גיוון הגידולים וגיוון השווקים להרחבת פוטנציאל החקלאות באיזור
 • פיתוח הידע וקידום שיטות הדברה ידידותיות בחקלאות
 • פתוח ידע להתמודדות עם מזיקים ומחלות מרכזיים
 • קידום הידע בנושאי השפעת החקלאות על איכות הסביבה והשטחים הפתוחים
 • יעול השמוש בתשומות ובעיקר מים וכו"א
 • פיתוח ידע לשימוש במים מושבים
 • יישום והעברת ידע בשיתוף פעולה עם ההדרכה
 • הרחבת שיתוף הפעולה בין המו"פ לאזורים נוספים בארץ ובעולם

כיווני עבודה – מו"פ צפון 2013-2020
 1. חקלאות ריווחית
  • שיפור מתמיד של רמת התפוקות ואיכותן
  • יעול השמוש בתשומות
 2. חקלאות מגוונת
  • גיוון ענפי החקלאות הרלוונטים לחקלאי האזור
  • כולל התאמה לתתי אזור ול"מגוון" מתיישבים
 3. חקלאות מדייקת
  • אמצעי חישה מרחוק
  • מידע איכותי על יחידות היצור
  • בקרת שימוש בתשומות - מים, דשן, ח. הדברה וכו'
  • מתן תשומות לפי צרכי היחידה הבודדת
 4. חקלאות וסביבה
  • הפחתת שימוש בחומרי הדברה
  • פסולות חקלאיות - חי וצומח נזקים ושימושים משניים
  • דשנים בחקלאות - מתן מדויק
  • מפגעי רעש וריח ע"י החקלאות