העדר אחריות

 

 

 

 

  1. המשתמש מסכים כי כל המידע, השירותים, חוות דעת, ייעוץ ו/או המוצרים אשר יסופקו באתר, בין במישרין ובין בעקיפין אינם באחריות מו"פ צפון.

 

  1. המידע בנושא מחלת החרכון הוא פרי מחקר של קבוצת חוקרים בראשות פרופ' דני שטיינברג בחסות מועצת הפירות, מינהל המחקר החקלאי, שה"ם,  ומשרד החקלאות.

 

  1. כל מידע, שירות, חוות דעת, ייעוץ ו/או מוצר אשר האתר מספק, אינם באים בשום דרך צורה ואופן במקום שיקול דעת מקצועי בתחום מחלת החרכון, ואין בהם כדי להוות תחליף של שיקול דעת מקצועי כאמור, בין של המשתמש ובין של יועץ מקצועי מטעמו של המשתמש.

 

  1. לעניין זה, מובהר, כי כל שימוש במידע, שירות, חוות דעת ו/או כל ביצוע המומלץ באתר, מחייבים התאמה ובדיקה קפדנית של בעל מקצוע מתאים, אשר יוודא את התאמת הנתונים ו/או מידע ו/או כל המלצה, ייעוץ וחוות דעת  אחרת הניתנת באתר לצורכי המשתמש.

 

  1. מו"פ צפון מסירה מעצמה כל אחריות לכל שימוש מכל סוג שהוא באיזו המלצה, חוות דעת, שירות ו/או כל מידע אחר הנתונים באתר, ומכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות אובדן רווחים ישיר, אבדן רווחים עקיף, הפרת חוזה, נזיקין וכל נזק אחר, הן למשתמש והן לצד צג ג' אחר בגין השימוש באתר ובכל מידע, המלצה, חוות דעת ו/או שירות הנובעים ממנו.

 

  1. כניסה לאתר מהווה הסכמה לתנאים לעיל.

 

 

אני מסכים     יציאה