חיים ראובני, Ph.D


דוא"ל: lpmc@migal.org.il

השכלה

1991 B.Sc. ביולוגיה והוראה,אוניברסיטת חיפה, אורנים
1996 M.Sc. אוניברסיטת ירושלים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה. “פרקים בביולוגיה של האקרית הטורפת “Typhlodromus atiasae Porath and Swirski (תקציר).
2001 Ph.D. אוניברסיטת ירושלים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה. "עמידות של עש התפוח לתכשירי הדברה ופיתוח תוכנית לממשק עמידות" (תקציר)
2004 פוסט דוקטורט, המחלקה לכימיה אקלוגית, SLU Alnarp Sweden. "משיכה של עש התפוח ונובר התירס האירופי לפונדקאים צמחיים " (תקציר).
2005 פוסט דוקטורט, המחלקה לאנטומולוגיה, PPS, Wageningen, The Netherlands .
קורס לזיהוי והגדרה טקסונומית של תריפסים. " פאונת מיני התרפסים במטעים גלעיניים בישראל" (תקציר).

נסיון עבודה

1992-1994 מדריך הגנת הצומח בפרוייקט ההדברה המשולבת של מועצת הצמחים במגזר המשפחתי.
1994-1996 מדריך להגנת הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז גליל-גולן.
1996-1999 חוקר במחלקה לאנטומולוגיה בחברה לחקלאות בגליל העליון.
משנת 2000 חוקר במחלקה לאנטומולוגיה של מו"פ צפון ומנהל את המרכז להדברה משולבת.

פרסומים

 1. ראובני ח., פרקש ז., לוי-שקד ע. (c2011): יעילותם של פתיונות למשיכה של זבוב הפירות הים תיכוני. 'עלון הנוטע' (נשלח לפרסום).
 2. ראובני ח., פרקש ז., לוי-שקד ע. (b2011): יעילותם של אמצעים להדברת זבוב הפירות הים תיכוני. 'עלון הנוטע' סה'(4): 42-36.
 3. ראובני ח., פרקש ז., לוי-שקד ע. (a2011): יעילותם של אמצעים לניטור זבוב הפירות הים תיכוני. 'עלון הנוטע' סה'(2): 37-32.
 4. ראובני, ח., פרקש, ז., לוי-שקד, ע., אופנהיים, ד., פפר, ד. וזאדה, ע. (2010). יעילות ההדברה של עש המשמש בשיטת בלבול הזכרים. "עלון הנוטע". סד'(2):31-26.
 5. אופנהיים, ד., ראובני, ח. ופרידמן, א. ל. ל. (2009). רינכית הורדניים - מזיק חדש בעצי פרי נשירים ורדניים בישראל. "עלון הנוטע". סג'(10):1016-1010.
 6. ראובני, ח., פרקש, ז. ולוי-שקד, ע. (2009). הדברה של כנימת הפרלטוריה של הזית בגלעיניים. "עלון הנוטע". סנ'(6):819-814.
 7. ראובני, ח., לוי-שקד, ע., פרקש, ז., אופנהיים, ד. ובן-יקיר, ד. (2009). הדברת תריפסים במטעי גלעיניים. "עלון הנוטע". סנ'(6):812-806.
 8. ראובני, ח., לוי-שקד, ע., פרקש, ז., אופנהיים, ד. ובן-יקיר, ד. (2008). איפיון נזקי תריפס בנקטרינה. "עלון הנוטע". סב'(6):248-246.
 9. ראובני, ח., שאלתיאל-הרפז, ל., שטיינברג ש. ואופנהיים, ד. (2007). ניסויים לשילוב הפשפש הטורף Anthocoris nemoralis בממשק ההדברה של פסילת האגס. "עלון הנוטע". סא'(6):692-687.
 10. ראובני, ח., זאדה, ע., הררי, א. ואופנהיים, ד. (2006). בחינת אמצעים לניטור סס הנמר. "עלון הנוטע". ס'(8):258-261.
 11. ראובני, ח. (2005). דרכים לשיפור ההדברה של פסילת האגס. "עלון הנוטע". נ"ט(8):350-353.
 12. ראובני, ח., קדושים, ר., אקוניס, א., זמיר, י. ובן יקיר, ד. (2005). אוכלוסיית מיני התריפסים במטעי גלעיניים והדברתם. "עלון הנוטע". נ"ט(6):254-257.
 13. ראובני, ח., סורוקר, ו., אופנהיים, ד., זילברשטיין מ., אקוניס, א. וקדושים, ר. (2005). ממשק ההדברה של פסילת האגס Cacopsylla bidens (Sulc). "עלון הנוטע". נ"ט(1):29-32.
 14. ראובני, ח., סורוקר, ו., אופנהיים, ד. וזילברשטיין מ. (2004). שילוב קאולין בממשק ההדברה של פסילת האגס Cacopsylla bidens (Sulc). "עלון הנוטע". נ"ח(8):372-375.
 15. ראובני, ח. (2003). חשיבות ההדברה האזורית של עש התפוח במסגרת ממשק ההדברה המשולבת במטע. "עלון הנוטע". נ"ז(8):363-366.
 16. ראובני, ח. וכהן, א. (2002). עמידות של עש התפוח לתכשירי הדברה. "עלון הנוטע" נ"ו(11).480-483.
 17. ראובני, ח., אופנהיים, ד., דונקלבלום, ע. ואקוניס, א. (2001). הדברה וניטור של עש התפוח במשטר של בלבול זכרים. "עלון הנוטע". נ"ה(3):143-147.
 18. ראובני, ח., פנחסי, נ., אקוניס, א., אופנהיים, ד. ופלבסקי, א. (1999). הדברה משולבת של עש התפוח בישראל. "עלון הנוטע" נ"ג(5):198-202.
 19. ראובני, ח., פנחסי, נ., גוטליב, ר., אופנהיים, ד. ופלבסקי, א. (1997). בחינת סוגי מלכודות ונדיפיות חדשות לניטור עש התפוח. "עלון הנוטע" נ"א(6):258-262.
 1. Reuveny, H. and Gidron, L. 2010. Mass Trapping of Ceratitis capitata and Non-Target Control Flies. 8th International Symposium on Fruit Flies of Economic Importance. Valencia, Spain.
 2. Reuveny, H. Farkash, Z., Levi-Shaked, A. Akunis, O. and Kedoshim, R. 2008. Effects of Kaolin on Pear Psylla Oviposition. International Congress of Entomology (ICE 2008) XXIII. Durban. South Africa.
 3. Reuveny, H and Cohen, E. 2007. Toxicity of azinphosmethyl to various development stages of the codling moth Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae). Pest Manag. Sci 63(2)129-133.
 4. Reuveny, H and Cohen, E. 2004. Resistance of the Codling Moth Cydia pomonella (L.) to Pesticides in Israel. J. Appl. Entomol. 128(9-10), 645-651.
 5. Reuveny, H and Cohen, E. 2004. Activity of enzymes associated with conferring resistance in codling moth susceptible and resistant to azinphos-methyl. Arch Insect Biochem. Physiol. 57:92-100.
 6. Shu, W, Reuveny, H., Bravdo, B. A. and Shoseyov, O. 2004. Hydrolysis of glycosidically bound volatiles from apple leaves (cv. Anna) by Aspergillus niger ?-glucosidase affects the behavior of codling moth (Cydia pomonella L.). J. Agric. Food Chem. 52, 6212-6216.
 7. Palevsky, E., Reuveny, H., Akonis, O. and Gerson,U. 1999. Comparative behavioural studies of larval and adult stages of the phytoseiids (Acari: Mesostigmata) Typhlodromus athiasae and Neoseiulus californicus. Exp. And Appl. Acarol. 23, 467-485.
 8. Reuveny, H., Palevsky, E. and Gerson , U. 1996. Laboratory life history of the predaceous mite Typhlodromus athiasae (Acari: Phytoseidae). Systematic and Applied Acarology.1, 45-53.
 9. Palevsky, E., Oppenheim, D., Reuveny, H and Gerson, U. 1996. Impact of European red mite on golden Delicious and oregon spur apples in Israel. Experimental & Applied Acarology, 20:343-354.
 10. Nestel, D. Pinhassi, N. Reuveny, H. Oppenheim, D. and Rosen, D. 1995. Development of a phenological model for the spring generation of the olive scale, Parlatoria oleae (colvee), in Israel: preliminary results. Israel, J. of Entomology Vol. XXIX. pp. 227-235.