תוכנית

הנהלה

יומן

יעדיםפקס טלפון נייד כתובת שם
  050-5365823 מו"פ צפון אלקנה בן-ישר
04-6733207/1125 050-5250262 מושב רמות ראןבן דור
  052-8497880 מו"פ צפון אדולפו לוין
04-6914889 050-6241605 קיבוץ כפר-הנשיא מיקי נוי
  050-6241192 מש' החקלאות עכו ד.נ.אושרת 25212 הדר כהן
  050-5384866 צמח נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132 עמי קינן
  054-4355061 חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי עכו ד.נ. אושרת 25212 דני ריינהרץ
  050-6241575 מש' החקלאות עכו ד.נ.אושרת 25212 ענת לוינגרט
  050-7279191 צמח נסיוונות ד.נ. עמה"י 15132 רון יצחקיההנהלה כוללת את חברי ההנהלה הפעילה ואת החברים המופיעים למטה
נייד פקס כתובת דוא"ל שם
050-5365823   מו"פ צפון אלקנה בן-ישר - יו"ר
050-5250262     ראובן דור - מרכז
052-8497880   מו"פ-צפון   דר' אדולפו לוין
050-6241605 04-6914889 קיבוץ כפר-הנשיא micnoi@shaham.moag.gov.il מיקי נוי
052-7451777   ת.ד. 1136 כפר ורדים 25147   הדר כהן
050-5384866   צמח נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132   עמי קינן
052-9920553   קיבוץ דפנה tanchelsonh@gmail.com חיליק תנחלסון
    ביא"ר אבוקדו-גל   אמיר בכר
054-6769167   קיבוץ בית זרע 15132   דן קפשוק
054-4859336   ביא"ר מילופרי ד.נ. גליל מערבי 22861 mgadish@milopri.com מוטי גדיש
052-3967130   קיבוץ עין המפרץ 25210 eid_mata@netvision.net.il עזרא אידלמן
052-3746661   קיבוץ געתון 25130 Sharon@gaaton.org.il ירון ויסמרק
054-4355061   חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי עכו, ד.נ. אושרת 25212   דני ריינהרץ
050-6241575   מש' החקלאות עכו ד.נ.אושרת 25212   ענת לוינגרט
050-6304973   מעבדה לאחסון   רות בן-אריה
052-3791614   ק. מעין-ברוך   חגי חתן
    ק. בית העמק   רוברטו