תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים

         


יעדים לשנת 2014

  • התמודדות עם אמברוזיה ובוטריוספרה
  • ייצוב יבולים ומניעת סירוגיות. בזן האס 2.5 ט'/ד' ולא פחות מ-1.5 ט'/ד'. בזן פינקרטון 3 ט'/ד' ולא פחות מ-2.2 ט'/ד'. בנטיעות צעירות יעד יבול 3.5 ט'/ד'. 80% מהפירות בהאס ובפינקרטון בגדלים 14-22.
  • ייעול השימוש במים שפירים ומושבים
  • פיתוח זנים חדשים איכותיים
  • חומרי צמיחה לשיפור הפוריות ואיכות הפרי
  • כנות חדשות לתנאי מים וקרקע בכל איזור גידול.