תוכנית

הנהלה

יומן

יעדיםפקס טלפון נייד כתובת שם
  050-5365823 מו"פ צפון אלקנה בן-ישר
04-6733207/1125 050-5250262 מושב רמות ראןבן דור
  050-5758228 צמח מפעלים אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132 יאיר ישראלי - מרכז
  050-6241475 צמח מפעלים אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132 (קיבוץ חוקוק) יובל לוי
  054-4299678 קיבוץ בית העמק 25115 עופר אריאל
  050-6241522   גל אור
  054-4355061 חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי עכו ד.נ. אושרת 25212 דני ריינהרץ
  050-6241575 מש' החקלאות עכו ד.נ.אושרת 25212 ענת לוינגרט
  050-5469004 צמח מפעלים אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132 אור שפירא

050-7279191 צמח נסיוונות ד.נ. עמה"י 15132 רון יצחקיההנהלה כוללת את חברי ההנהלה הפעילה ואת החברים המופיעים למטה
נייד פקס כתובת דוא"ל שם
050-5365823   מו"פ צפון אלקנה בן-ישר - יו"ר
050-5250262     ראובן דור - מרכז
    צמח בננות, ד.נ. עמק הירדן 15132   מנש
    ביא"ר גליל מערבי,ק.בית העמק 25115   עופר אריאל
050-5758228   צמח מפעלים אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132   יאיר ישראלי - מרכז
050-6241522       גל אור
050-6241475   צמח מפעלים אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132 (קיבוץ חוקוק)   יובל לוי
054-4355061   חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי עכו, ד.נ. אושרת 25212   דני ריינהרץ
050-5469004   צמח מפעלים אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132   אור שפירא