תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים

         


יעדים לשנת 2014

  • יצירת ריווחיות סבירה למגדל בתנאי שוק תחרותי. תפוקה יציבה של כ- 6 טון פרי איכותי, המחייבת 7 ט'/ד' יבול כולל.
  • גידול מטע פורה ויציב לאורך שנים רבות תוך שיפורים במחזור.
  • אופטימיזציה של הגידול בבתי רשת וההיבטים הטכניים וייעול השימוש במים שפירים ומושבים ושיפור הבטים ידידותיים לסביבה בחינת רשתות ירוקות.
  • ייעול וחסכון בתשומות עיקריות - מים, דשן ועבודה.
  • שמירת מטע חופשי ממחלות וממזיקים באמצעות הדברה משולבת בממשק ידידותי.
  • גידול בננות אורגניות ברות תחרות בארץ ובחו"ל בתנאי מים שפירים ומים מושבים. וכן בחינה של הזנה אורגנית ואי אורגנית.
  • שיפור איכות הפרי (גם לאחר קטיף) - ניקיון, צבע, גודל, איכות נאכלת, ופגעים חיצוניים.
  • פיתוח סל זנים בהתאמה לדרישות השוק ובהתאמה לבתי רשת.
  • איכות סביבה - שאריות בחיסול מטעים חומר צמחי + ניילונים וכו'.
  • יישום והטמעת הידע בקרב החקלאים.