תוכנית

הנהלה

יומן

יעדיםפקס טלפון כתובת שם
  050-5365823 מו"פ צפון אלקנה בן-ישר
  050-6241584 מושב אניעם 12495 ניצן רוטמן
04-6940521 050-7411932 מו"פ-צפון זמיר עשור
    קיבוץ מצובה 90905 שלום שמואלי


"מהדרין" מאיר פיינצ'ק
טלפון פקס כתובת דוא"ל שם
050-5365823   מו"פ צפון אלקנה בן-ישר - מרכז תחום
050-4119327 04-6040521 מנהל חוות המטעים מ.א. גליל-עליון amir4@isdn.net.il זמיר עשור
050-5370177   בית הלל 10255 k_dani1@bezeqint.net דני קניגשטיין
054-8133644 04-6945784 קיבוץ דפנה tanchelsonh@gmail.com חיליק תנחלסון
052-2261681   מושב רמות 12948 gafni5@zahav.net.il עמיר גפני
054-4885146   קיבוץ חולתה nir_gluz@walla.co.il ניר גלוזמן
052-3230261 04-6763332 גבעת-יואב 12946 razon@yaar.biz רני רזון
050-6241488 03-9485878 שה"מ,המח' להדרים,מש' הח' ת.ד.28 ב"ד ibzakai@shaham.moag.gov.il יצחק בר-זכאי
050-6241512 04-6903701 שה"מ משרד החקלאות מ.א. גליל-עליון yohar@shaham.moag.gov.il יוסי הררי
052-4475550   "מהדרין" פאוור סנטר 1 בארות יצחק 90905 MeirF@mtex.co.il מאיר פינצ'וק
050-6241584 04-6924032 מושב אניעם 12495 nitrot@shaham.moag.gov.il ניצן רוטמן
050-6241474   שה"מ המח' להדרים מש' החקלאות ב"ד avisad@gmail.com אבי סדובסקי
050-6241475   שה"מ המח' להדרים מש' החקלאות ב"ד shukan@shaham.moag.gov.il שוקי קנוניץ
050-6241479   שה"מ המח' להדרים מש' החקלאות בית דגן yogreen@shaham.moag.gov.il יוסי גרינברג
    קיבוץ מצובה 90905   שלום שמואלי
052-2468638   תנופורט , רשות החולה ד.נ.ג.ע-כ.בלום coheny@mtex.co.il ידין כהן
    ביא"ר צח"ר   נועם לנדאו - מנהל קרני גליל-גולן
054-4853402   קיבוץ חניתה 22885 kariv@miloupri.com יעקב קריב
    מושב רמות Emitai-e@bezeq.int.net איתן אמיתי
    צמח נסיונות, עמק הירדן   גיורא גבעוני
050-7516780   מו"פ-צפון   אריך וולך