תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים

         


יעדים לשנת 2014

  • ייעול השימוש במים
  • העלאה וייצוב של היבול בקליפים 4-5 טון/דונם בקליפים החדשים, ושמירה על יציבותו
  • מתן מענה למזיקים ומחלות עיקריים באמצעות ממשק הדברה ידידותי והטמעת טכנולוגיות ירוקות
  • שיפור איכות הפרי בקליפים ובאשכוליות, כולל הגנה מפני רוחות
  • הרחבת סל הזנים האזורי בעיקר בקליפים
  • שמירת איכות הפרי לאחר הקטיף ומניעת רקבונות
  • הטמעת הידע בקרב החקלאים