תוכנית

הנהלה

יומן

יעדיםפקס טלפון כתובת שם
  050 -7357417 מו"פ צפון זלמן הנקין
04-6907122 052-3793830 קיבוץ כפר סאלד ניר בס
  050-6220090 מו"פ צפון צדוק כהן
  050-7987058 מו"פ צפון עמית דולב
  050-7357418 מו"פ צפון יהודה יהודה
  050-6241512   יוסי הרריההנהלה כוללת את חברי ההנהלה הפעילה ואת החברים המופיעים למטה
נייד פקס כתובת תפקיד שם
050-5365823   מו"פ צפון יו"ר אלקנה בן-ישר
057-3793830 04-6907122 קיבוץ כפר-סאלד מרכז תחום ניר בס
050-5674023 04-6951765 קיבוץ שניר   אסא מיכאלי
052-8348566 04-6961860 מושב קשת 12410 Bakark11@gmail.com יענקלה קרליבך
050-6241512 04-6903701 שה"מ, משרד החקלאות מ.א.ג.ע   יוסי הררי
057-7407146 04-6951302 קיבוץ שמיר bakarshmir@gmail.com רענן שילוח
052-3202390   מושה עיין-יעקב 25135   חיים חייקה
050-6220090   מו"פ-צפון   צדוק כהן
052-5612321   קיבוץ אורטל 12430   איתן פלג
050-5409494   קיבוץ גונן pitum@gonen.org.il יעקב פוקסי
050-6241518   מושב חד-נס 12950   רחלי גבריאלי
050-6220059   מו"פ-צפון   דר' זלמן הנקין
050-7987058   מו"פ-צפון   עמית דולב
050-7357418   מו"פ-צפון   יהודה יהודה
052-8348394   מושב יונתן 12915   בנימין טלירד
    ק. שניר bkrs@walla.co.il מאיר רייכר
050-2945445   גבעת יואב 12946 רמה"ג   קובי לאופר