יום עיון - בקר לבשר - מפגש 1

מלון פסטורל - כפר בלום 08/02/2011

התכנסות - קפה ועוגה

09:45

הענקת פרס ע"ש רחביה אלטשולר לדר' אריה ברוש

10:00

ממחקר ליישום - דר' אריה ברוש, מינהל המחקר החקלאי

11:00

פשיעה חקלאית - ניצב ישראל יצחק, מפקד מג"ב

11:45

ארוחת צהריים

12:30

פעילות רשות מרעה 2011 - שמוליק פרידמן, מנהל רשות מרעה

13:00

סיום

14:00