יום עיון - בקר לבשר - מפגש 4

מלון פסטורל - כפר בלום 01/03/2011

התכנסות - קפה ועוגה

09:45

השפעת צל על פיזור בקר במרעה - דר' עמית דולב ורועי פדרמן, מו"פ-צפון

10:00

חורשות צל צופניות בשטחי המרעה - ד"ר מרדכי קדמון, המועצה לייצור ושיווק דבש

11:00

פינוי פגרי בקר - דודי גינזבורג, מנכ"ל קרן לנזקי טבע

11:45

ארוחת צהריים

12:30

סיכום טריפות בקר 2010 - רז אמיר, מנהל מרחב גולן רשות שמורות הטבע והגנים

13:00

סיום

14:00