יום עיון לבוקרים 2015 - מפגש 1

מלון פסטורל - כפר בלום 10/02/2015

התכנסות - קפה וכיבוד קל

09:45

פתיחה וברכות, טקס הענקת פרס ע"ש רחביה אלטשולר, תודה לניר בס

10:15

פעילות הארגון – סיכום 2014, תכנית 2015 - עמרי שרון, מזכיר אמב"ל

11:00

פעילות השירותים הווטרינריים 2014-2015 - ד"ר נדב גלאון, מנהל השו"ט

11:45

הפסקת צהריים

12:30

סיכום מקצועי ארצי משקי בקר לבשר 2013-14 - גל פלג, שה"מ

13:00

סיום

14:00