יום עיון לבוקרים 2015 - מפגש 3

מלון פסטורל - כפר בלום 24/02/2015

התכנסות - קפה וכיבוד קל

09:45

אתגרים ברפואת בקר לבשר - ד"ר בני שריר "החקלאית"

10:15

מחקר במרעה בישראל: עבר, הווה, ולאן פנינו מועדות - ד"ר זלמן הנקין, חוות נווה יער

11:00

שימוש בזבל עופות בהזנת עגלות בשר וההשפעה על הפוריות - ד"ר עוזי מועלם, מכון וולקני

11:45

הפסקת צהריים

12:30

חיסונים- תיאוריה ופרקטיקה - ד"ר עומר קליין, "החקלאית"

13:00

סיום

14:00