יום עיון לבוקרים 2015 - מפגש 4

מלון פסטורל - כפר בלום 03/03/2015

התכנסות - קפה וכיבוד קל

09:45

מגמות בענף הבקר בישראל - אורי צוק-בר, סמנכ"ל כלכלה ואסט' מש' החקל'

10:15

ממשק פיטום עגלים - הישאם עומרי, שה"מ

11:00

סיכום מחקר הקטנת נזקי טריפות במרעה - ד"ר עמית דולב, עידן טלמן

11:45

הפסקת צהריים

12:30

ניתוח ניהול שטחים פתוחים בגולן - קובי גביש, מ.א. גולן

13:00

סיום

14:00