תוכנית

הנהלה

יומן

יעדיםפקס טלפון כתובת שם
  050-5365823 מו"פ צפון אלקנה בן-ישר
04-6733207/1125 050-5250262 מושב רמות ראןבן דור
  050-5469004 צמח מפעלים אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132 אור שפירא
  050-3749175 צמח מפעלים אזוריים, עמק הירדן מעבדות נסיונות ד.נ. עמק הירדן 15132 רחל בן-צבי - מרכזת
  050-5529744 כפר רופין 10800 בוקי גלזנר

050-7279191 צמח נסיוונות ד.נ. עמק הירדן 15132 רון יצחקי