תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים

         


יעדים לשנת 2011

  כללי
 • יעול השימוש במים
 • חיאני
 • אבטחת איכות המוצר
 • צמצום עלויות היצור
 • העלאת היבול המכיר לעץ (האחדת הבשלה)

 • במג'הול
 • פיתוח מג'הול טרי
 • שפור איכות מג'הול עסיסי
 • צמצום הוצאות הייצור