תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים

         


יעדים לשנת 2014

כללי
  1. עבודת מחקר ופיתוח מוכוונת שיווק ויישומית לטווח הקצר והבינוני
  2. ניצול היתרון היחסי האקלימי בצפון לפיתוח וקידום מוצרים בתחום תוך חשיבה יצירתית
גידולים
  1. אדמונית-המשך חידוד יכולת הקדמת הפריחה בגידול בקרקע ובשיטות שינוע שונות
  2. שושן-המשך עבודת טיפוח לקבלת "שושן ישראלי"
  3. התמקדות בגידולי נישה עם פוטנציאל כלכלי גבוה ויתרון יחסי בשיווק (בארץ ובחו"ל) -עציצים פורחים,הורטנזיה,ועוד
מגדלים
  1. חיזוק הקשר המקצועי והאישי עם מגדלי הפרחים הקיימים
  2. איתור מגדלי פרחים חדשים(מתיישבים חדשים או חקלאים מתחומים אחרים) וחיבורם לגידולים הנכונים תוך סיוע מקצועי הדוק ככל האפשר
  3. משקי מודל-להמשיך ולבסס את העבודה במשקי המודל(הגדלת מספר משקים וגידולים)
אחר
  1. פיתוח עסקי למוצרים המתאימים
  2. חיזוק הקשר המקצועי עם מגדלים וארגוני מחקר ושיווק באזורים השונים בארץ