תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים

         


יעדי תחום כלכלה, שיווק והפצת ידע לשנת 2012

  • המשך ביסוס מרכז המידע של מו"פ צפון
  • הפצת הידע המיוצר ע"י המו"פ באמצעות חוברות, דפי מידע, ימי עיון, ימים פתוחים וקורסים
  • המשך פיתוח מערכות מידע לניהול ומעקב על ביצוע הפרוייקטים
  • עריכת סקרי שוק ובדיקות התכנות שיווקיות