תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים

         


יעדים לשנת 2014

  • הכנסת זנים חדשים של פטריות מאכל לגידול
  • פיתוח הגידול של הכמהה הקיצית הגליל
  • שיפור רווחיות הגידול על ידי הפחתת עלויות היצור באמצעות פיתוח שימושים משניים לפסולות חקלאיות
  • פיתוח שיטות הדברה ידידותיות
  • שיפור איכות הפטריות והארכת חיי המדף