כנס חורף 3 - תפוח

11/01/11 - אולם בית העם ראש פינה

08:30 מניעת סדקים בקליפת הקריפס פינק - דר' רפי שטרן
09:10 הערכת יבול תפוח בשיטות מתקדמות - פרופ' מרטין גולדווי
09:40 ריקבון בית הגרעין בתפוח - מה למדנו בשנים האחרונות? - פרופ' דני שטיינברג
10:10 הערכות המחוז לשנת 2011 - מים, השקעות, יצוא תפוח - עמיר אנטלר
10:30 הפסקה
11:00 אינטרודוקציה של זנים וכנות לתפוח - ישראל דורון ויצחק דהן
11:30 זיהוי כנות תפוח באמצעים מתקדמים - פרופ' מרטין גולדווי
12:00 סיכום מחקר בתרומת רשתות הגנה להשקיה ולמניעת נזק חום - דר' עמוס נאור
12:30 MCP 1 - מעבר לישום מסחרי - פרופ' רות בן אריה
13:00 סיום

לתקצירי ההרצאות

מצגות מיום העיון