כנס חורף 4 - דובדבן, קיווי ושונות

25/01/11 - אולם בית העם ראש פינה

08:30 סיכום שיטות עיצוב ומסקנות להמשך המחקר - שמעון אנטמן, שה"ם
09:00 סטנדרטים לשיווק דובדבו - אורנה סנדל, מועצת הצמח ופנינה אורן שנדור, שרותים להגנת הצומח, משרד החקלאות
09:30 שיפור תהליכי הטיפול בפרי מהעץ למדף - שאול נשיץ, בראשית
10:00 תחשיבי כדאיות באחזקת מטע דובדבן קיים - אבי סלומון, שה"מ
10:20 נושאים בטיפול שולחן הענף במועצת הצמחים - רון דותן, יו"ר השולחן במוע"צ
10:40 הפסקה
11:10 זני קיווי בעלי חדשים ואיומים לענף הקיווי - יעל גרינבלט אברון, שה"ם
11:40 האבקה, הפריה, עומס יבול והקשר לגידול הפרי - דר' גל ספיר, מו"פ צפון
12:20 המלצות לעונה - יעל גרינבלט אברון ושמעון אנטמן, שה"ם
13:00 סיום
חוברת דובדבנים: מדריך תקן איכות - שוק מקומי

מצגות מיום העיון