כנס חורף 1 - אגס
לזכרו של אבשלום שוורץ ז"ל

13/12/11 - אולם בית העם - ראש פינה

08:30 דבר המשפחה - גב' שוורץ
08:40 חירכון - ניסויים באמצעי התמודדות במחלת חירכון - פרופ' דני שטיינברג
09:30 פסילה - שיטות לא כימיות בהתמודדות - דר' ליאורה ש. הרפז
10:00 ענף הפירות במועצת הצמחים - משה ברוקנטל - מנהל הענף במוע"צ
10:30 הפסקה
11:00 סיכום מיזם חירכון 2010-2011 - דר' מרים זילברשטיין
11:30 כיווני המשך ליעול השימוש במים במטע - דר' עמוס נאור
12:00 סקירת העונה בהדברת פסילת האגס - סמדר אידלין
12:30 הנחיות ההדרכה לפעולות מימשק בגיזום והתעוררות בדגש חירכון - ישראל דורון
13:00 סיום

לתקצירי ההרצאות

מצגות מיום העיון