כנס חורף 2 - גלעיניים

13/01/15 - אולם בית העם - ראש פינה

08:30 סיכום מיזם זבוב פירות בצפון 2014 ותכנית 2015 - דר' מרים זילברשטיין
09:10 תחליפי אלזודף לשבירת תרדמה בגלעיניים - דר' עומר קריין
09:40 שימור קרקע, ניקוז והתיחסות לדבורים בהדברה - רם שדמון מ. החקלאות, יוסי סלבצקי
10:00 גידול מטעים במציאות של הבצורת בגולן ב- 2014 - יוני גל
10:30 הפסקה
11:00 סיכום ניסוי רב שנתי בהשקיית אפטרינה מאוחרת - דר' עמוס נאורי
11:30 הדברה משולבת ידידותית במטעי גלעיניים - דר' חיים ראובני
12:00 דו'ח הפעילות באינטרודוקציה של ענף הפירות - דר' מרים זילברשטיין
12:30 "מי שמיר" - ניצול מקור האנרגיה להקדמת שיווק - שמעון אנטמן
13:00 סיום

לתקצירי ההרצאות

מצגות מיום העיון