כנס חורף 3 - תפוח

27/01/15 - אולם בית העם - ראש פינה

08:30 דילול בתפוח בעזרת חומר חדש "ברוויס" - פרופ' ר. שטר
09:00 פיתוח מערכת תומכת החלטה לדילול תפוח - דר' ע. קריין
09:20 רשתות הגנה לזנים צבעוניים - דר' דורון שניידר
09:50 תוספת בומבוסים בתפוח - סיכום 4 שנתי - דר' ד. שניידר, דר' גל ספיר, פרופ' ר. שטרן
10:30 הפסקה
11:00 גידול תפוח במשטר קיצוץ המים בגולן בעונת 2014 - תיכנון וביצוע - יוני גל
11:30 שיטות של חקלאות מדייקת לייעול ניהול המטע - ויקטור אלחנתי
12:00 שיווק תפוח - עונה שנסתיימה (יבוא מסיבי) ועונה נוכחית - אסף קרת
12:30 הנחיות ההדרכה לפעולות מימשק בעונת 2015 - ישראל דורון ושמעון אנטמן
13:00 סיום

לתקצירי ההרצאות

מצגות מיום העיון