תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים



פקס טלפון כתובת שם
  050-5365823 מו"פ צפון אלקנה בן-ישר
04-6903701 050-6241606 משעול יונה 1 קצרין 12900 שרוליק דורון
04-6816616 050-5328009 החברה לחקלאות מ.א.ג.ע שלומי כפיר
04-6961930 050-5743346 המכון לחקר הגולן ת.ד. 97, קצרין 12900 עמוס נאור
04-6903701 050-6241612 כפר חנניה ד.נ. בקעת בית הכרם 20108 יעל גרינבלט
04-6903701 054-4241478 ת.ד. 18132 כרמיאל 21681 שלמה שמיאן
  050-5680126 מו"פ צפון רפי שטרן
  050-5280097 מו"פ-צפון חיים ראובני
04-6987277 050-5532581 חוות מתתיהו יובל עוגני


ההנהלה כוללת את חברי ההנהלה הפעילה ואת החברים המופיעים למטה
נייד פקס כתובת דוא"ל שם
050-5365823   מו"פ-צפון אלקנה בן-ישר - יו"ר
050-5328009   מו"-צפון kfir@manara.co.il שלומי כפיר
050-5743346 04-6961930 המכוןלחקרהגולן,ת.ד.97קצרין amosnaor@research.haifa.ac.il עמוס נאור
050-5280097 04-6987277 קיבוץ יראון haimr@yiron.org.il חיים ראובני
050-5489390 03-9502313 מועצתהצמחים, ת.ד.54 בית-דגן odedr@plants.org.il עודד רטנר
050-4071800 04-6961488 פירות גולן, ד.נ. צפון רמת הגולן segev@ortal.org.il שגב ירובעם
050=5384753 04-6961488 פירות גולן, ד.נ. צפון רמת הגולן eyal@pri-beresheet.co.il אייל יונאי
050-5303234 04-6600380 יסוד המעלה 12205 zorfamily@hotmail.com רמי צור
052-3220381 04-6762549 מושב נוב 12921 sade11@neto.net.il אברהם קופלד
054-4637493 04-9806939 מושב שומרה 22855   אריה ברנס
056-241512 04-6903701 שה"מ משרד החקלאות מ.א.ג.ע kises@shaham.moag.gov.il יוסי הררי
050-5300552 04-6950110 פרי מטולה - מטולה 10292 yifat@primtula.co.il קובי כץ
052-3668808 04-6932726 איילת-השחר afek@ayelet.org.il גרשון אפק
050-7235076   רמת מגשימים dil@golan.org.il בנצי דיל
050-5312744   קירור גליל, מ.א. גליל-עליון AmosL@galildevelop.co.il עמוס לוין
057-7590473   מועצה מקומית, ראש-פינה 12000 tamiadi@yahoo.com עדי שוורץ
050-4561797   מושב נטועה 25165 amos.rachel@gmail.com עמוס כהן
    רפקור   נילי פנחסי
    מושב מירון   צביה אדלר




נילי פנחסי