יעדים לשנת 2014

  • פתוח והטמעת ממשק הדברה באמצעים ידידותיים תוך מתן מענה למחלות ומזיקים עיקריים
  • יעול השימוש בתשומות כ"א, מים וחומרים.
  • שיפור הפוריות, מניעת סירוגיות וייצוב היבול.
  • שיפור איכות הפרי (גודל, צבע, איכות פנימית ופגעים חיצוניים).
  • התאמת סל הזנים והמינים לדרישות השוק.
  • יישום והטמעת הידע בקרב החקלאים בסיוע מערך הדרכה