תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים

         


יעדים לשנת 2014

מנגו
  • הגדלת יבול הפרי הגדול במנגו וייצובו על 4 ט'/ד' בזן קיט, 3.5 ט'/ד' בשלי ו-2.5 ט'/ד' מאיה.
  • ייעול השימוש במים
  • שיפור איכות הפרי: צבע, גודל מיטבי ואחר קטיף.
  • התמודדות עם מחלת עוות תפרחות.
  • השבחת זנים
  • התמודדות עם מזיקים תוך שמירה על ממשק הדברה משולבת