קורס חקלאות וסביבה - מפגש 2
התמודדות החקלאים עם התחממות כדור הארץ

מועדון קיבוץ הגושרים - 11/01/2011

גידולים באזורים צחיחים - ד"ר עופר עובדיה, אונ' בן גוריון

08:30

הפסקה

10:00

השפעת טמפ' גידול הגפנים על איכות היין - גיל שצברג, יינן יקב רקנאטי

10:15

הפסקת צהריים

11:45

   - אבי סדובסקי, מו"פ ערבה

12:15

סיום

13:45