קורס חקלאות וסביבה - מפגש 3
התמודדות החקלאים עם התחממות כדור הארץ

מועדון קיבוץ הגושרים - 18/01/2011

השפעת התחממות על איכות הריסוס - פרופ' אברהם גמליאל, מינהל המחקר החקלאי

08:30

הפסקה

10:00

השפעת שינויי האקלים על וירוסים - דר' משה לפידות, מינהל המחקר החקלאי

10:15

הפסקת צהריים

11:45

חיטוי סולרי - פרופ' יעקב קטן, הפקולטה לחקלאות

12:15

סיום

13:45