קורס חקלאות וסביבה - מפגש 4
התמודדות החקלאים עם התחממות כדור הארץ

מועדון קיבוץ הגושרים - 25/01/2011

השפעת שינוי האקלים על תרדמה, התעוררות ויבולים בעצי פרי נשירים - פרופ' אמנון ארז, מינהל המחקר החקלאי

08:30

הפסקה

10:00

השפעת שריפות על החי והצומח - ד"ר דידי קפלן, רשות הטבע והגנים

10:15

הפסקת צהריים

11:45

השפעת עקות אקלים על צמחים - ד"ר ערן רווה, תחנת גילת

12:15

סיום

13:45