קורס חקלאות וסביבה - מפגש 5
התמודדות החקלאים עם התחממות כדור הארץ

מועדון קיבוץ הגושרים - 01/02/2011

השפעת שינוי האקלים על מכרסמים - ד"ר יואב מוטרו, ppia

08:30

הפסקה

10:00

השפעת שינוי האקלים על מחלות צמחים - פרופ' יגאל אלעד, מינהל המחקר החקלאי

10:15

הפסקת צהריים

11:45

השפעת טמפ' על גידולים חקלאים - פרופ' שמוליק וולף, הפקולטה לחקלאות

12:15

סיום

13:45