כנס חמניות, אבטיח וחימצה

חוות גד"ש - 10/01/2011

התכנסות וכיבוד

08:00

סיכום עונה אזורי בגידולים חמניות ואבטיח לגרעינים - און רבינוביץ

08:30

ההיבט המסחרי בשיווק גרעיני חמניות, אבטיח וחימצה בישראל - מר אליאס מחול - מנכ"ל חברת נאג'י מחול ובניו

08:45

תחזית לגידול ושיווק גרעיני חמניות, אבטיח וחימצה ל- 2011 - פיני מהר"ם - ארגון עובדי הפלחה מדור גידולי שדה

09:00

השפעת מנות מים מופחתות על יבול ואיכות חמניות לפיצוח - יפתח גלעדי - שה"מ מחוז העמקים

09:15

השפעת גודל הזרעים על יבול ואיכות חמניות לפיצוח - עוזי נפתליהו - גידולי שדה נגב

09:40

הפסקה

10:00

השפעת טיפולים בחומר קדרה להפחתת נזקי עלקת החמנית - ד"ר ישעיהו קלייפלד

10:30

התיחסות חברת לוקסמבורג ליישום קדרה בחמניות וגידולים נוספים - ניסים איטח - לוקסמבורג

10:50

רעיונות להדברת עשבים באבטיח מללי - ד"ר ישעיהו קלייפלד

11:00

השפעת מימשק ההשקיה בטיפטוף וקונוע על יבול ואיכות גרעיני אבטיח מללי - און רבינוביץ - שה"מ

11:20

בתום יום העיון יערך מפגש מגדלים עם ד"ר יואב מוטרו מהשירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות ונציגי החברה להגנת הטבע בנושא - ביסוס מחודש של שובכי התנשמות בשטחי הגד"ש בעמק החולה.