כנס גידולי תעשיה

חוות גד"ש - 31/01/2011

התכנסות וכיבוד

08:00

סיכום עונה בתעשיה - שאול גרף\ נונה ארליך,מועצת הצמחים

08:30

דבר "פרי גליל ומילוז" - אושיק אפריים, מנכ"ל

09:00

עידכונים ודיון קצר - פיני מהר"ם-יו"ר שולחן גידולי תעשיה

09:20

סיכום עונת התירס ב"הדסים" - אמנון לביא, הדסים

09:40

הפסקההפסקה

10:00

מזיקים בתירס - ד"ר דוד בן יקיר, מנהל המחקר החקלאי

10:20

דישון תירס ועגבניות, הלכה ומעשה - ענת לוינגרט איצ'יצ'יי- שה"מ

10:50

סיכום ניסויים ונסיעה לקליפורניה - שאול גרף

11:30