כנס גד"ש - אגוזי אדמה

חוות גד"ש - 14/02/2011

התכנסות וכיבוד

08:00

סיכום גידול אגוזי אדמה בגליל העליון בשנת 2010 - און רבינוביץ - שה"מ

08:30

סיכום יצוא ושיווק אגוזי אדמה ב- 2010 - יעקב הררי - מנכ"ל מועצת הבוטנים

08:45

טיפול בזרעי אגוזי אדמה להקטנת נזקי אספרגילוס - אורן בוכשטב- יח"ם, יפת בן יפת - מינהל המחקר החקלאי
הקטנת נזקי פוזריום באגוזי אדמה - אורן בוכשטב יפת בן יפת - מינהל המחקר החקלאי

09:00

הקטנת נזקי אספרגילוס וקשיון רולפסי באגוזי אדמה בגליל העליון - יפת בן יפת - מינהל המחקר החקלאי בית דגן, און רבינוביץ - שה"מ

09:45

הפסקה

10:15

מגמות בטיפוח אגוזי אדמה בישראל ובעולם - רן חובב - מינהל המחקר החקלאי בית דגן

10:30

הדברת עשבים באגוזי אדמה - יוסי הירשנהורן - מינהל המחקר החקלאי - נווה יער

11:00

סיכום ניסיונות שדה באגוזי אדמה בעמק החולה - און רבינוביץ שה"מ
1. השפעת מימשק ההשקיה בקרקע כבול על איכות ויבול אגוזי אדמה
2. הדברת צרקוספורה

11:30