כנס לזכרו של ד"ר ישראל לוין ז"ל
סוגיות במשק המים בגליל ובישראל

חוות גד"ש - 22/12/2011

התכנסות וכיבוד קל

08:00

דברים לזכרו של שרוליק

08:30

"כל מה שרציתם לדעת (כמעט) על חיזוי מזג אויר ולא העזתם לשאול" - ד"ר ברוך זיו, האונברסיטה הפתוחה

08:45

הפסקה

10:15

פיתוח מקורות מים בגליל העליון - ישראל גב, רשות המים

10:30

כיצד עשויה להיות מושפעת התארגנות המים בגליל לאור שינויים עתידיים במשק המים בישראל ובשכנותיה - שמעון טל, התארגנות המים בגליל

11:15