יעדים לשנת 2014

    המטרה:
  • פיתוח וייצוב גידולי שדה וירקות כאלטרנטיבה ריווחית לשטחים הפתוחים בגליל המערבי, עמק החולה ורמת הגולן.
    היעדים:
  • שיפור הריווחיות בגידולים קיימים
  • התמודדות עם בעיות הגנת הצומח
  • פיתוח גידולים חדשים באיזור ומיצוי היתרונות היחסיים של גידולים אלו