תוכנית

הנהלה

יומן

יעדים

         


יעדים לשנת 2014

  • מניעת וירוסים והפחתת נזקיהם.
  • מתן מענה למחלת הצהבון.
  • פיתוח תחליפים ידידותיים לחומרי הדברה ושיטות לישומם.
  • שיפור רווחיות הכורם תוך שמירה על איכות העינב ע"פ דרישת היקב.
  • יישום והטמעת הידע בקרב הכורמים בסיוע מערך הדרכה.